İstanbul’da Bulunan Yangın Merdiveni İmalat Firmaları

İstanbul’da Bulunan Yangın Merdiveni İmalat Firmaları

                Yangın merdiveni ürününü kısaca anlatmak istersek mevcut bina içerisinde bulunan insanların yangın ve benzeri afet anında acil olarak güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için yapılan, içeriğinde çelik konstrüksiyon bulunan ferforje tipi merdivenlerdir. Yangın merdiveni belirli kural ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu önemli konularda, itfaiye ve belediyelerin yangın merdiveni yönetmeliği adı verilen yönerge ve kuralar sonucunda doğru, hatasız ve güvenilir şekilde üretilmesi gerekir. İstanbul gibi yapılaşmanın fazla olduğu ve on milyonlarca insanın yaşadığı şehirde yangın olayları sıkça görülmektedir. Bu gibi durumlara önceden önlem alınması için binalara yangın merdivenleri kurulması şarttır. Günümüzde birçok binada görmesek bile yangın merdiveni yapımı mecburidir.

                Yangın merdiveni İstanbul ilinde yapılırken mutlaka uyulması gereken kurallar belediye tarafından belirlenmiştir. Her bina için zorunlu olmayan yangın merdivenleri için İstanbul’da 10 veya daha yüksek katlı binalar için zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca zorunlu olan yerler arasında AVM’ler, iş merkezleri ve bu gibi toplu halde yaşanılan ve çalışma ortamları bulunmaktadır. Özellikle sıklıkla yangın merdiveni görebileceğimiz yerler okul ve kamu kurumlarıdır. Ayrıca yönetmeliklere göre bir katta bulunan kişi sayısı 500’ü aşması durumunda mutlaka 3 adet yangın merdiveni yapılması gerekmektedir. Kaçış koridorlarının ve yangın merdivenlerinin genişliği en az 1,10 metre olması gerekmektedir. Bu genişlik 8 kat ve üzeri binalarda her kat için 0,05 olarak artırılır. Bu hesaba göre 10 katlı bir bina için 0,10 ek genişlik ile 1,20 metre olması gerekir. Ayrıca 16 kattan fazla olan yapılarda yangın merdiveni 1,5 metreden daha az olamamaktadır.

                Yangın merdivenleri yapılırken betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması yönetmeliklerce zorunlu hale getirilmiştir. Yangın merdiveninin statik hesapları gerekli uzman tarafından yapılması gerekir. Ayrıca var olan bir yapıda birden çok merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak koşuluyla kullanılan bu merdivenlerin biri yangın merdiveni olarak ruhsat alabilir ve yönetmeliklerce uygun olabilmektedir. Ancak bu merdivenlerin mutlaka yangın merdiveni yönetmeliğinde uyulması gereken güvenlik koşullarını sağlaması gerekir. Bu yönetmeliklere uygun olmayan herhangi bir yangın merdiveni için belediye ve bu gibi kuruluşlardan ruhsat verilmez.

KATEGORİLER

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ